[vc_empty_space height=”20px”]

Miljöpolicy

Vi strävar efter att minska vår negativa miljöpåverkan genom att:

  • Utbilda personalen i miljöarbete
  • Följa gällande lagar och förordningar
  • Hushålla med resurser, minska spill och sortera avfall
  • I största utsträckning använda produkter som är bäst på marknaden ur miljösynpunkt
[vc_empty_space height=”24px”]